Arkisto | syyskuu, 2012

OKA ry on nyt 93-vuotias!

6 syys

OKA ry:n historia juontaa juurensa vuoteen 1919, jolloin Aukusti Salo allekirjoitti 6.9. Hämeenlinnan seminaarin toverikunnan perustamiskokouksessa yhdistyksen säännöt. Tästä alkoi Hämeenlinnan seminaarin historiassa aktiivinen opiskelijavaikuttaminen, johon kuuluivat mm. kanttiini-, liikunta-, sekä kerhotoiminta. Näistä kerhoista tähän päivään saakka ovat mukana kristillinen kerho Cristikka sekä liikuntakerho Kipinä.

1960- luvulla Hämeenlinnan seminaarin toverikunnan nimi muutettiin Hämeenlinnan seminaarin oppilaskunnaksi, jolloin teetettiin myös uusi lippu vanhan tilalle. Oppilaskunta jatkoi samoja tehtäviään seminaarin kanttiinin pyörittämisessä, julkaisi erilaisia lehtiä, pyöritti monenlaisia harrastuskerhoja aina savikerhosta lausuntakerhoon. Vuonna 1972 Hämeenlinnan seminaarin oppilaskunnan nimi muutettiin Hämeenlinnan seminaarin ylioppilaskunnaksi, jonka säännöt vahvistettiin johtokunnan kokouksessa 7.2. Luokanopettajantutkinnon siirtyminen maisterintutkinnoksi pakotti myös opiskelijajärjestön virittäytymään akateemiseen ympäristöön, tarkempaan edunvalvontaan ja yliopistolliseen toimintaan.

Seminaarit kouluttivat kansakoulunopettajia peruskoulujärjestelmän tuloon saakka. Tällöin opettajankoulutus katsottiin tarpeelliseksi yliopistollistaa ja se toteutettiin perustamalla vuonna 1974 kasvatustieteelliset tiedekunnat Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun yliopistoihin. Samoihin aikoihin seminaarien pääsyvaatimukseksi asetettiin keskikoulututkinto. Tampereen yliopistoon Hämeenlinnan seminaari liittyi vuonna 1974, jolloin Hämeenlinnassa opiskelijoista tuli korkeakouluopiskelijoita 1.8.1974. Opettajankoulutuslaitoksen ainejärjestö OKA ry liittyi patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin 16.6.1989.

OKA ry:n toiminta on alkanut Tampereella syyskuussa 2012 ja se  jatkaa aktiivista toimintaansa uudessa yliopistokaupungissa menneitä perinteitä kunnioittaen.

Hyvää syntymäpäivää 93-vuotias OKA ry!

Jaakko Vuorio

Puheenjohtaja

(Lisätietoja historiasta Tamypediasta)