Archive by Author

Soihdut sammuu

14 Jou

Syyslukukausi 2012 on nyt päättymäisillään. Ainejärjestön näkökulmasta se tarkoittaa väistyvän hallituksen huojennusta siitä, että vuosi loppuu ja toinen toiverikas vuosi alkaa. Vuoden loppuminen tarkoittaa myös uuden alkua ja on aika kertoa uudelle hallitukselle, miten ainejärjestölaivaa kannattaa ohjailla ja miten uusi hallitus voisi tehdä vieläkin parempia tapahtumia ja tehdä parempaa edunvalvontaa. Kaikessa toiminnassa tärkeässä roolissa on palaute ja jäsenten ääni yhdistyksen toiminnassa. Toivottavasti laitat palautetta hallituksen toiminnasta, opinnoista, edunvalvonnasta tai mistä tahansa muustakin tänne!

Joulurauhaa

Vuodesta 2012 voisi todeta, että se oli ajoittain kiivas ja kiihkeä, jossa kävimme laajaa keskustelua sekä jäsenten että henkilökunnan kanssa, muita ainejärjestöjä unohtamatta. Siirto Tampereelle ja tänne asettuminen on ollut mielenkiintoista aikaa, jossa erilaiset ihmiset ja näkemykset ovat nouseet esiin ja olemme saaneet paljon kokemuksia millaista on toimia suuressa yliopistossa, jossa vallitsevat erilaiset käytänteet, normit ja ohjeet. Vuosi on ollut myös ennen kaikkea hienoa aikaa tutustua uusiin opiskelijakollegoihimme ja Kasvo ry on ollut hieno foorumi, jossa olemme saaneet keskustella ja vaihtaa näkökulmia muiden kasvatustieteilijöiden kanssa. Vuosi 2013 on nyt varmasti meille kaikille helpompi ja sitä on mukavaa odotella kun uudessa hallituksessa on asiansa osaavaa väkeä, joilla on motivaatiota ja asennetta aloittaa uusi vuosi uudella innolla ja hengellä. Uusi vuosi tuo mukanaan myös uusia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia luoda uutta yhdessä, toteuttaa upeita tapahtumia ja rakentaa yhteistä ainejärjestöä eteenpäin.

OKA ry:n hallituksen puolesta toivotan kaikille oikein rauhaisaa joulua ja upeaa uutta vuotta!

Jaakko Vuorio
Puheenjohtaja 2012

OKA ry on nyt 93-vuotias!

6 syys

OKA ry:n historia juontaa juurensa vuoteen 1919, jolloin Aukusti Salo allekirjoitti 6.9. Hämeenlinnan seminaarin toverikunnan perustamiskokouksessa yhdistyksen säännöt. Tästä alkoi Hämeenlinnan seminaarin historiassa aktiivinen opiskelijavaikuttaminen, johon kuuluivat mm. kanttiini-, liikunta-, sekä kerhotoiminta. Näistä kerhoista tähän päivään saakka ovat mukana kristillinen kerho Cristikka sekä liikuntakerho Kipinä.

1960- luvulla Hämeenlinnan seminaarin toverikunnan nimi muutettiin Hämeenlinnan seminaarin oppilaskunnaksi, jolloin teetettiin myös uusi lippu vanhan tilalle. Oppilaskunta jatkoi samoja tehtäviään seminaarin kanttiinin pyörittämisessä, julkaisi erilaisia lehtiä, pyöritti monenlaisia harrastuskerhoja aina savikerhosta lausuntakerhoon. Vuonna 1972 Hämeenlinnan seminaarin oppilaskunnan nimi muutettiin Hämeenlinnan seminaarin ylioppilaskunnaksi, jonka säännöt vahvistettiin johtokunnan kokouksessa 7.2. Luokanopettajantutkinnon siirtyminen maisterintutkinnoksi pakotti myös opiskelijajärjestön virittäytymään akateemiseen ympäristöön, tarkempaan edunvalvontaan ja yliopistolliseen toimintaan.

Seminaarit kouluttivat kansakoulunopettajia peruskoulujärjestelmän tuloon saakka. Tällöin opettajankoulutus katsottiin tarpeelliseksi yliopistollistaa ja se toteutettiin perustamalla vuonna 1974 kasvatustieteelliset tiedekunnat Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun yliopistoihin. Samoihin aikoihin seminaarien pääsyvaatimukseksi asetettiin keskikoulututkinto. Tampereen yliopistoon Hämeenlinnan seminaari liittyi vuonna 1974, jolloin Hämeenlinnassa opiskelijoista tuli korkeakouluopiskelijoita 1.8.1974. Opettajankoulutuslaitoksen ainejärjestö OKA ry liittyi patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin 16.6.1989.

OKA ry:n toiminta on alkanut Tampereella syyskuussa 2012 ja se  jatkaa aktiivista toimintaansa uudessa yliopistokaupungissa menneitä perinteitä kunnioittaen.

Hyvää syntymäpäivää 93-vuotias OKA ry!

Jaakko Vuorio

Puheenjohtaja

(Lisätietoja historiasta Tamypediasta)

Lyyranvaihtotalkoot

30 Elo

Jos et ole ennen huomannut, kannat omassa valkolakissasi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYY:n kokardia eli lyyraa: ei helvetti! Nyt Kasvo ry on ottanut asian hoitaakseen eli vaihdetaanpas koko yksikön valkolakkeihin Tamyn asiaankuuluva lyyra niin ollaan edustuskunnossa.

Tervetuloa uusi vuosikurssi!

25 Hei

Hei sinä siellä! Pääsit sitten opiskelemaan Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikköön luokanopettajan koulutusohjelmaan. Uudet opiskelijat ovat aina syksyn odotettu tapahtuma, jolloin me vanhemmat vuosikurssit saamme ilon tutustua teihin tuutoroinnin, ohjaamisen sekä yhteisten tapahtumien parissa.

Olet varmaankin jo kuullut, että a) Hämeenlinnasta tultiin ja Tampereelle jäätiin b) yksikössä ja yliopistolla on joku ihmeen tutkinto-uudistus mikä astuu voimaan kohtsillään ja c) yksikkö on samassa rakennuksessa, sitä rempataan ja ollaan kivasti porukalla yhdessä (siis jotain 3000 opiskelijaa saman katon alla). Näin ainejärjestö näkökulmasta (ainejärjestö = yliopisto-opiskelijoiden yhdistys, joka on useimmiten pääaine/ koulutusohjelma keskittynyt ryhmittymä) pääsitte aika kivaan vaiheeseen aloittamaan opintonne. Pelisäännöt ovat kutakuinkin selvät: te suoritatte uutta opetusohjelmaa, tiedätte, että Manse on ”status quo”, yliopiston- ja ylioppilaskunnan palvelut ovat kävelymatkojen päässä, on lämmintä ruokaa, katto pään päällä ja juoksevaa vettä. Ja jos ei kaikki setit toimi heti opintojen alussa niin korjataan ne! Kerro vaikka omalle ainejärjestöllesi (eli OKA:lle) mikä mättää. Ja meidän tuutorit ovat sinua vastassa heti alusta saakka. Voit itse asiassa tavata heidät Tampere talon edustalla jo tiistaina 28.8 klo 17.00, joten miksipäs et tulisi sinne? Tutustu huolella myös okablogiin ja käyppä tykkäämässä meistä facebookissa! Nähdään Virrassa!

PS. Luokanopettajankoulutus oli suosituin hakukohde Tampereen yliopistossa ja kokonaishakijoiden määrä kasvoi yli 50 prosenttia.

Kesälomilta,

Jaakko Vuorio

OKA ry:n puheenjohtaja

jaakko.vuorio@uta.fi

Ollaan rohkeita!

1 Kes

Luokanopettajankoulutus on valtakunnallisesti kokemassa erilaisia murroksia, muutoksia ja muovautumia. Jäänee kaiketi nähtäväksi tuliko toteutettua epämuodostumia vai jotakin todella maireaa. Hämeenlinnan toimipisteen siirtyminen Tampereelle syksyksi 2012 on yksi osa suurta kokonaisuutta, jota kannattaa aina silloin tällöin hahmotella.

Tampereen luokanopettajakoulutukseen jätettiin yliopistojen yhteishaussa lähes 2800 hakemusta. Ensisijaisesti Tampereelle jätettyjen hakemusten määrä nousi reippaasti edellisen vuoden 874:stä 1365:een. Luokanopettajankoulutuksen hakijamäärä kasvoi 56 prosenttia. Kasvatustieteiden yksikön hakijalisäys nousi kokonaisuudessaan 32 prosenttia.

Hienoa. Mitä sitten? Monet kokevat OKL:n siirrosta edelleen moraalista krapulaa, johtaminen yskii koko yliopistossa, tutkintouudistuksen sisällöt ovat vieläkin epäselviä, Normaalikoulun harjoittelut ovat perseestä (lapset ok) ja yksikön remontissa olevat tilat eivät olekaan niin upeet kuin oli luvattu. Pitäisikö asioita sitten lähestyä myös positiivisista näkökulmista? Voisiko ainejärjestön rooli olla muutakin kuin toimikausi kerrallaan toisinnettuja maneereja?

Toteamus nro 1: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön luokanopettajankoulutus on Suomen suosituin luokanopettajankoulutusyksikkö.

OKA ry:n pitää vastata tähän kysyntään Suomen tunnetuimpana, aktiivisimpana luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestönä, joka tarjoaa uudenlaisia luovia tapoja tuottaa palveluita sekä tapahtumia jäsenille. OKA ry on jäsenmäärältään verrattain suuri ja vanhin ainejärjestö Tampereen yliopistossa.

Toteamus nro 2: Luokanopettajakoulutuksen siirtyminen Tampereelle on aluepoliittisesti merkittävä muutos.

Valmistuvia opiskelijoitamme työllistyy merkittävästi Tampereen seudun työelämään. Noin 300 jäsentämme tekevät opintojen aikana opettajansijaisuuksia Tampereen ja Pirkanmaan seudun alueella. Olemme merkittävä resurssi ja voimavara Tampereelle ja lisäämme Tampereen vetovoimaisuutta. OKA ry tukee jäsentensä edellytyksiä menestymiseen opintojen aikana tarjoamalla työelämäsparrausta, valmennusta, tietoa ja ammattilaisten luentoja.

Toteamus nro 3: Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki.

OKA ry käyttää tätä vahvuutenaan ja hyödyntää kaupungin vetovoimaisuutta aktiivisesti omassa toiminnassaan. OKA ry luo kaupunkiin uusia sidosryhmäsuhteita ja ottaa kaupungin koulutusorganisaatiot mukaan toimintaansa. Lisäksi otamme huomioon Tampereen muut korkeakoulut toiminnassamme ja pyrimme poikkitieteellisiin tapahtumiin.

Toteamus nro 4: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön tunnettuus yliopistolla ja valtakunnallisesti on noussut viimeisten vuosien aikana.

Kasvatustieteiden yksikköä oltiin jo muutama vuosi sitten ajamassa alas, mutta näyttää siltä, että yliopisto on osoittanut yksikölle poikkeavan määrän resursseja. OKA ry tukee yksikön menestystä. Olemme aktiivisesti mukana yksikön asioissa osallistumalla etupainoitteisesti edunvalvontaan, pitämällä jatkuvasti yhteyttä yksikön johtoon ja henkilökuntaa sekä luomme omalta osaltamme uniikin, tunnistettavan ja omaleimaisen EDUn ainejärjestöjen kulttuurin, joka perustuu avoimuuteen, tasa-arvoon ja aktiiviseen ainejärjestötoimintaan. Menestyksemme voimavara on yhteistyö muiden EDUn järjestöjen kanssa.

Joku voisi jopa sanoa, että nämä väittämät ovat kaukaa haettuja, mutta olen tullut siihen tulokseen, että ne ovat jo osittain olemassa, ne pitää tehdä näkyviksi ja ne pystytään toteuttamaan. Se vaatii hieman aikaa, erinomaisia valveutuneita hallituksia, aatetta, keskustelua ja halua muuttaa asioita. Oma kipinäni (ja nyt ei puhuta siitä joka sytyttää suuren tulen) on ollut haluni muuttaa asioita. Jos jokin on huonosti, miksi et korjaisi asiaa tai ainakin yrittäisi? Luin aikoinaan erään Wikipediasta kertovan kirjan, jossa hienosti kerrottiin wiki -hengestä ja sen ideasta. Kun editorit huomaavat teksteissä asiavirheitä tai artikkelissa on jotain mätää he korjaavat sen. Johtoajatuksena on asennoituminen, ideologia: Be bold – Ole rohkea.

Ollaan rohkeita muuttamaan asioita, itseämme ja toisiamme – muutetaan yhdessä luokanopettajankoulutusta ja ainejärjestöä sellaiseksi, että kaikilla olisi avoin, tasa-arvoinen sekä mahtava kokemusrikas opiskelijaelämä. Nostetaan syksyllä koulutuksemme sekä ainejärjestömme ylpeästi esille kampuksella ja lunastetaan oma paikkamme hyvällä flow´lla, ilmeellä, joka on tunnistettavissa, ja jossa on kaikkien helppoa ja hyvä olla – uusien sekä vanhojen opiskelijoiden.

 

Hyvää kesää!

Jaakko Vuorio

OKA ry, puheenjohtaja

Leka laulaa Laudaturissa

3 Tou

Viime viikolla monet meistä kokivat ”iloisen” yllätyksen, kun Juveneksen ravintola Laudatur ilmoitti kahden päivän varoitusajalla lopettavansa aterioiden tarjoilun ja samalla koko kahvilatoimintansa. Itse puolihuvittuneena otin puhelimen käteen ja soitin Aviisiin ja kerroin, että nyt olisi tarjolla materiaalia ”Mitä vittua!?” -palstalle. Voi olla, että kyseinen puoli- huvittava ja puoli-vituttava Laudaturin viimeinen kosto päätyy toukokuun numeroon, jossa yliopiston tai Juveneksen edustaja kertoo miksi opiskelijoille kerrottiin jo kaksi päivää ennen aterioiden tarjoamisen päättymistä, että ensi viikolla saatte hakea Manusta makkaraa. Näen tässä myös hyvääkin: monet meistä ottivat itselleen ilmaiseksi joko Arabian kasino sarjaa tai Villeroyn & Bochin puhdasta posliinia. Kiitos Juvenes, kiitos Laudatur! Pakko vielä kehua aukottomia ohjeita, joissa ystävällisesti pyydetään siirtymään norssin Namicaan; muista ilmoittaa emännälle jos tulet syömään. (Viestissä ei yhteystietoja)

Opetusharjoittelut etenevät viimeisiä viikkojaan ja opiskelijoiden viimeiset kevään askareet ovat käynnissä. Tänään todistin lohdutonta näkymää Laudaturissa, josta on revitty lattiat ja seinät siinä missä tiskitkin. Jos Laudaturin lähtö oli nopea niin kyllä oli tämän remontin alkaminenkin. Pihamaalle on ilmestynyt sinisiä parakkeja, jotka on aidattu teräsaidoilla, joiden ulkopuolella välituntiaan viettävät Normaalikoulun lapset ja välkkävalvojat. Moottorisaha säveltää välitunnin leikkejä ja lasten hiekkalaatikot on vallattu parakein ja huomioliivein. Punaisilla ei enää parveilekaan ”seminaarin toosalaiset” vaan tunnelma on muuttunut kansainväliseksi, ehkä hieman viitaten Itä-Eurooppaan ja Venäjään; ilmassa on myskiä ja mahorkkaa. Laitoksen pihaa koristavat kaksi jätelavaa täynnä Laudaturia ja kohta kaiketi koko HOKLia. Käytävät ovat täynnä punaista Niemeä ja joka toisen didaktikon ja opettajan konttorin edessä lukee: ”Saa ottaa”. Itsekin lisäsin käytävälle OKAn omistuksessa ollutta kirjallisuutta sekä pari VHS – kasettia. Ihan vaan jos jotakuta sattuisi kiinnostamaan mitä tapahtui Oulun talvipäivillä joskus 90- luvulla.

Kävin tänään museossa. Sinne tuli muutama muukin utelias opiskelija ihmetellen mistä lähtien täällä laitoksessa on ollut museo. En minä tiedä. Mutta otin OKAn omat kamat, rullasin Hämeenlinnan alakansakoulun seminaarin toverikunnan sekä oppilaskunnan liput, otin standardit ja henkiset perimät, jotka kuuluvat vastedes OKAn vaalittaviksi. Sai se Niemi taas lisää hommia. Jos jotakuta harmittaa museon kohtalo niin huudelkaa seminaariin päin mitä aikovat sille tehdä: OKA on tehnyt oman osuutensa, museovirastoa ei napannut ja Hämeenlinnan kaupunkia ei jälleen kerran kiinnosta. Näin tämä maailma kai makaa. Tässä täytyy nyt vaan luovia ja yrittää tehdä parhaita mahdollisia ratkaisuja. Toisaalta päätös se on paskakin päätös, olen joskus kuullut sanottavan. Ja se nyt vaan on niin, että viime kesäkuussa päätettiin opettajankoulutus siirtää  Tampereelle.

Aviisin päätoimittaja kyseli ”Mitä vittua!?” puheluni aikana, vielä syödessäni Laudaturin antimia, että miten meillä muuten menee täällä Hämeenlinnassa? En oikeastaan osannut vastatata kysymykseen, joten sanoin: ”Tehdään OKAsta juttu syksyllä 2012”.