Fuksisanasto

Eräs alkuvaiheen ongelma on oppia puhumaan samaa kieltä kuin muut yliopistolla pyörivät. Siksi kannattaakin tutustua seuraavaan perussanastoon (erillinen OKA-sanasto toimikoon jatkokurssina).

 

Fuksisanaston lyhyt oppimäärä, itsenäisen työn kurssi (1 fp)

 

”Oppitunnit”, opiskelutavat ja muuta opintoihin liittyvää sanastoa

AKATEEMINEN VAPAUS – Olet oman itsesi herra! Et tarvitse poissaolotodistukseen äidin tai iskän allekirjoitusta. Ainoastaan KELA saattaa vahdata opintopistesaldoasi puoli vuotta jälkikäteen (vaatimustaso tällä hetkellä 5 opintopistettä/tukikuukausi).

AKATEEMINEN VARTTI – Tunnit alkavat useimmiten vartin yli. Klo 12 onkin siis klo 12.15. Jos ohjelmassa lukee, että aloitus on 12.00, silloin aloitetaan tasalta. Mikäli vain 12, noudatetaan useimmissa tapauksissa akateemista varttia.

OPINTO-OHJELMA (LUKUJÄRJESTYS) – Kasvatustieteen opiskelijat ovat siinä mielessä erityisessä asemassa, että joku on oikeasti tehnyt meille valmiit lukkarit useaksi vuodeksi. Omien opintojen suunnittelun saa/joutuu aloittamaan  myöhemmin. Tämä siis aikaisintaan silloin, kun ohjelmassa on tilaa vapaavalintaisille opinnoille ja viimeistään, kun kandivaihe (3v) on suoritettu. Poikkeuksena sellaiset opiskelijat, joilla on hyväksiluettavaa aiemmista opinnoista. Heitä varten meillä on omat tuutorit.

KURSSI – Opiskelija suorittaa kursseja ja kerää niitä suorituksiksi valmistuakseen joskus. Kurssi voi sisältää useita luentoja tai muita oppitunteja, erilaisia ryhmätöitä sekä vaihtelevan määrän (usein noin puolet) itsenäistä työskentelyä eli lukemista ja kirjoittamista. Yksi kurssi suoritetaan useimmiten yhden tai kahden periodin aikana ja kurssin suorittamisesta saa vaihtelevasti 1-10 opintopistettä. Monet kurssit päättyvät tenttiin, mutta eivät kaikki. Pakollisia kursseja suoritetaan lähinnä kasvatustieteen yksikössä ja kielikeskuksessa, vapaavalintaisia saa sen sijaan suorittaa kaikissa yksiköissä.

OPINTOPISTE – Kertoo kurssin työmäärästä. Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tunnin työmäärää. Opintopisteitä pääset laskemaan viimeistään ensi syksynä, kun KELA lähestyy sinua ystävällisellä kirjeellä…

PERIODI – Opintovuosi on jaettu neljään neljänneksen, joita kutsutaan periodeiksi. Lukujärjestys vaihtuu kokonaan tai osittain periodilta toiselle siirryttäessä. Varautukaa kuitenkin viikottaisiinkin muutoksiin aikatauluissa!

LUENTO – Ison porukan ”oppitunti”, jossa kuunnellaan, tehdään muistiinpanoja, pidetään luentopäiväkirjaa jne.

SEMINAARI – Pienemmän porukan ”oppitunti”, joka sisältää usein kuuntelua, keskustelua, ryhmätyötä, omia esityksiä jne.

MONIALAISET AINEOPINNOT – Sisältävät kursseja, joissa on usein oma, aineelle soveltuva opiskelutapa, jota ei voi rinnastaa perinteiseen oppituntiin, luentoon eikä seminaariin. Näillä tunneilla opiskellaan esim. koulussa opetettavat aineet.

RYHMÄTYÖ – Opiskelijaporukalla itsenäisesti tehtävä työ, joka esitellään muille ja/tai palautetaan opettajalle.

PARITYÖ – Itsenäistä työtä vastaava työ, joka on kuitenkin usein vaatimuksiltaan laajempi. Tehdään työparin kanssa.

ITSENÄINEN TYÖ – Tehdään ihan itse, mutta apua saa tietysti kysyä sekä opettajalta että kanssaopiskelijoilta.

ESSEE – (Tavanomaisempien merkitysten lisäksi) noin kymmensivuinen kirjoitelma, jolla voi suorittaa osan kurssista. Vaikka esseessä pitäydytään tieteellisessä täsmällisyydessä, siinä on yleensä runsaasti pohdintaa.

TENTTI – Kurssin loppukoe, johon yleensä luetaan 2-5 kokonaista kirjaa ja muistellaan, mitä luennoilla on kuultu. Itse koe saattaa sisältää esim. avoimia kysymyksiä, joihin vastataan useamman sivun mittaisilla kirjoituksilla. Tentin suoritustapa kerrotaan useimmiten kurssin ensimmäisellä tunnilla.

HUOM! KUN UUSI KURSSI ALKAA, EKALLA TUNNILLA KANNATTAA EHDOTTOMASTI OLLA LÄSNÄ!  Joissakin tapauksissa voi käydä jopa niin, ettei tarvitse toiselle kerralle tullakaan.

 

”Opettajat”

PROFFA – Professori. Erittäin hyvin asiansa tunteva luennoitsija, joka joskus huomioi kuulijansakin.

LEHTORI – Asiantuntija, joka tekee useimmiten parhaansa myös opettaakseen meitä.

PRO – Pienryhmävetäjä. Virrassa en ole törmännyt, mutta esim. kieliopinnoissa voi tulla eteen.

ASSARI – Tutkimusassistentti, joka voi osallistua esim. harjoittelijana ryhmätöiden vetämiseen.

Monet yliopiston opettajat, tittelistä riippumatta, ovat tutkijoita, jotka tarjoavat meille opetusta oman tutkimustyönsä ohessa. He ovat aina tyytyväisempiä, jos pysytte ilmoitetuissa aikatauluissa, jotta heidän muu työskentelynsä ei viivytysten takia häiriinny. He ovat kuitenkin samalla tavalla teitä varten kuin pelkkää opetustyötä tekevä henkilökunta.

 

Rakennuksia ja paikkoja

KAMPUS – Tampereen yliopiston alue, komea kukkula, jolla on useita rakennuksia ison tien molemmin puolin. Kampuksella opiskelee päivittäin lähes 15 000 opiskelijaa.

VIRTA – Meidän oma paikka, Kasvatustieteen yksikkö. Suurin osa tulevien opettajien opinnoista pidetään täällä.

LINNA – Virran viereinen isompi rakennus. Opeopiskelijoiden lähin ruokapaikka (Sodexo Linna) ja yliopiston kirjasto sijaitsevat täällä. Edelleen käännyttäessä Linnasta linja-autoasemalle päin löytyy seuraavasta rakennuksesta opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluiden toimipiste (YTHS).

PÄÄTALO – Iso ja sokkeloinen rakennus, jossa on useita jo alkuun tärkeitä paikkoja kuten aktuaarinkanslia, jossa hoidetaan ilmoittautumiset yms. Harva selviää kyselemättä, mutta onneksi tuutorit opastavat! Ruokaa tarjoaa Juvenes, jossa erikoisuutena Fusion Kitchen -erikoisateriat ja salaattibaari.

PINNI B – Tietohallinnon ja johtamisen yksikkö. Toinen hyvä ruokapaikka (Minerva), poikkea kokeilemassa. Ensimmäisen opiskeluviikon luentoja pidetään usein täällä, muutoin vähemmän yksikkömme omaa opetusta.

PINNI A – Informaatioteknologian yksikkö ja kielitieteen yksikkö. Ei yleensä opintoja meille, ellei sitten valinnaisia.

TIETOPINNI – Yliopiston sisäinen tietohallinto. Tietopinnistä löydät myös 24/7 avoinna olevat tietokoneluokat.

ALAKUPPILA – Päärakennuksen alimmassa kerroksessa isojen luentosalien yhteydessä oleva, opiskelijoiden suosima tapaamispaikka ja kahvila.

ATALPA – Yliopiston liikuntatilat. Tilat omistaa oma osakeyhtiö, joka tarjoaa opiskelijoille laadukkaita liikuntapalveluja järkihintaan. Unipoli Sport:n kautta yhdellä maksulla mahdollisuus liikkua paitsi Atalpalla, myös Hervannassa ja Kaupissa muiden korkeakoulujen kampuksilla!

RUOKAPAIKKOJA opiskelijoille löytyy useita. Päärakennuksen, Linnan ja Pinni B:n ruokalat ovat käytetyimpiä. Jokaisessa opiskelijaravintolassa on oma, päivittäin vaihtuva menu – katso netistä tai tarkkaile vanhempia opiskelijoita, niin tiedät missä on milloinkin maukkain tarjonta.

 

Opiskelijasanastoa

FUKSI – Sinä, eli ensimmäisen vuoden opiskelija.

KASTAJAISET – Tapahtuma, jossa sinut vihitään osaksi akateemista tiedeyhteisöä (lue: laitetaan vahinko kiertämään). Tuutorien ja kakkosvuosikurssin järjestämä tapahtuma, jossa kannattaa olla mukana!

KOSTAJAISET – Fuksien järjestämä tapahtuma tuutoreille ja toisille vuosikursseille. Payback time!

HAALARIT – Vuosikurssi yleensä teettää itselleen opiskelijahaalarit, joiden väristä tunnistaa eri ainejärjestöt. OKAlaiset sporttaavat tummansinistä! Kotimainen kura-asu, joka suojaa tuulelta ja tuiskulta bileissä ja opiskelijatapahtumissa.

HAALARIMERKKI – Tapahtumista, järjestöiltä ja milloin mistäkin kerättäviä muistoja, jotka ommellaan tai liimataan omin pikku kätösin kiinni haalareihin. Mitä enemmän, sen parempi.

KAUPUNKISUUNNISTUS – Tamy:n järjestämä tapahtuma pääasiassa ekavuotisille opiskelijoille. Ohjelmaa ja rastipisteitä ympäri Tamperetta ja of course villit jatkobileet!

SITSIT – Akateemiset pöytäjuhlat, joissa syödään, juodaan ja lauletaan juomalauluja joko arkea hienommissa, tai teeman mukaisissa asuissa. Koe ainakin kerran opiskeluaikana!

TUUTORI – Teitä varten. Tokan vuoden opiskelija, joka joko…

  • tykkää ekan vuoden opiskelijoista
  • haluaa mainetta ja valtaa
  • ei osaa päästää fuksivuodestaan irti
  • luulee ehtivänsä auttaa muita
  • ei etene omissa opinnoissaan ja haluaa pilata mahdollisuudet muiltakin

 

Järjestöjä ja instituutioita

TaY – Tampereen Yliopisto

Ylioppilaskunta / Tamy – Lakisääteinen yliopisto-opiskelijoiden yhteenliittymä, jolla on edunvalvonta- ja hallintotehtäviä yliopiston ja jäsenistönsä parissa. Kaikki opiskelijakortin saaneet ovat ylioppilaskunnan jäseniä, ja oikeutettuja esimerkiksi yliopiston terveydenhoitopalveluihin ja opiskelijahintaiseen ateriaan.

Ainejärjestö – Yhdistää saman oppiaineen tai alan opiskelijoita, ajaa heidän etujaan sekä järjestää toimintaa.

KASVO RY – Kattojärjestö Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ainejärjestöille.

OKA RY – Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö. Kaikki luokanopettajaopiskelijat voivat ja heidän myös kannattaa liittyä OKAan!

SOOL – Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto. OAJ:n eli opetusalan ammattijärjestön alainen liitto, joka tarjoaa rahanarvoisia etuja jäsenilleen.

YTHS – Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Tarjoaa meille kaikki opiskelijan terveyspalvelut. Muista hyödyntää ilmainen terveys- ja hammastarkastus!

Perustutkinnot ja lopputöihin liittyvä sanasto

KANDI – (kandidaatti) Alempi korkeakoulututkinto, laajuudeltaan 180 opintopistettä. Uusien opiskelijoiden on opiskeltava itsensä kandidaateiksi ennen maisterintutkinnon suorittamista.

KANDITYÖ – (kandidaatin tutkinnon lopputyö) Tieteellinen tutkimus, joka on laajuudeltaan noin 40 sivun pituinen.

MAISTERI – Ylemmän, 120 opintopisteen laajuisen, korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

GRADU – (pro gradu) Maisterin tutkinnon lopputyö, tieteellinen syvempi tutkimus, joka on laajudeeltaan helposti 100 sivun pituinen.

PLAGIOINTI – Pahin rikos, mitä tiedeyhteisössä voi tehdä. Jonkun toisen tekemän työn esittämistä omanaan (tai jopa oman aiemman työn kopiointi ilman viittauksia). Tarkoituksellinen plagiointi voi johtaa pahimmillaan tutkinnon hylkäämiseen tai yliopistosta erottamiseen. DON’T DO IT.