Liittyminen

OKA ry:hyn saavat liittyä kaikki Tampereen yliopistossa luokanopettajaksi opiskelevat. Jäsenmaksu kattaa jäsenyyden koko opiskeluajaksi. Jäsenyys päättyy maisteritutkinnon suorittamiseen.

Jäsenmaksun maksaneet liitetään OKAn sähköpostilistalle, josta saat tietoa opiskelusta, kerhoista sekä vapaa-ajan toiminnasta. Muista, että vasta liityttyäsi OKAan, voit liittyä Suomen opettajaksi opiskelevien liittoon (SOOL).

Liittyminen koostuu kahdesta vaiheesta:

  • Maksa 30 euroa OKA ry:n tilille (FI18 5680 5840 0000 90) ja viestiksi kirjoitat oman @student.uta.fi -päätteisen sähköpostiosoitteesi
  • Täytä tietosi jäsenluetteloon oheisella lomakkeella (muista ylläpitää tietojasi myös jatkossa)
 

JÄSENLUETTELO

Yllä olevalla lomakkeella voit myös päivittää omat yhteystietosi yhdistyksen jäsenluetteloon.

Yhdistyslain 11§:n mukaan: ”Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. (30.12.1992/1614) Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään henkilörekisterilaissa (471/87). Luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus.”

OKA ry:n hallitus ei luovuta yhdistyksen jäsenistä tietoja kolmansille osapuolille.

Jos sinulla herää kysymyksiä jäsenluettelosta, sen sisällöstä tai tiedoista, ota yhteyttä hallitukseen: okahallitus(at)uta.fi