Liittyminen

OKA ry:hyn saavat liittyä kaikki Tampereen yliopistossa luokanopettajaksi opiskelevat. Jäsenmaksu kattaa jäsenyyden koko opiskeluajaksi. Jäsenyys päättyy maisteritutkinnon suorittamiseen.

Jäsenmaksun maksaneet liitetään OKAn sähköpostilistalle, josta saat tietoa opiskelusta, kerhoista sekä vapaa-ajan toiminnasta.

OKA ry:n jäseneksi liitytään tämän linkin kautta

JÄSENLUETTELO

Yhdistyslain 11§:n mukaan: ”Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. (30.12.1992/1614) Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään henkilörekisterilaissa (471/87). Luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus.”

Rekisteriseloste: okary_rekisteriseloste

OKA ry:n hallitus ei luovuta yhdistyksen jäsenistä tietoja kolmansille osapuolille.

Jos sinulla herää kysymyksiä jäsenluettelosta, sen sisällöstä tai tiedoista, ota yhteyttä hallitukseen: okahallitus(at)lists.tuni.fi