Tietoja OKA ry:stä

OKA ry on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö. Järjestöömme kuuluu noin 500 jäsentä ja olemme Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan, Tamyn piirissä toimiva ainejärjestö. OKA ry kuuluu myös Suomen opettajaksi opiskelevien liiton, SOOLin piirissä toimiviin järjestöihin. Tämän lisäksi OKA ry kuuluu yhdessä yksikkömme muiden ainejärjestöjen kanssa yhteiseen kattojärjestö Kasvo ry:hyn.

OKA ry:n päätehtävä on ajaa jäsentensä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa ja valvoa luokanopettajaopiskelijoiden etuja omassa tiedekunnassamme. Tämän lisäksi ainejärjestömme keskeinen tehtävä on järjestää erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja jäsenistölle. Näitä tehtäviä hoitaa pääasiassa ainejärjestön hallitus, joka valitaan kerran vuodessa sääntömääräisessä syyskokouksessa loka-marraskuussa. OKA ry:n sisällä toimii myös erilaisia kerhoja sekä toimikuntia, jotka järjestävät paljon vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia.

Rekisteriseloste: okary_rekisteriseloste