Sähköpostilista

OKA ry:n sähköpostilista on oka(at)lists.tuni.fi.

OKA:n sähköpostilistan ensisijainen tarkoitus on palvella OKA ry:n jäsenistöä ja toimia yhdistyksen ja kerhojen tiedotuskanavana.

OHJEITA SÄHKÖPOSTILISTAN KÄYTTÖÖN

  1. Muista sähköpostia kirjoittaessasi yleiset kohteliaisuus- ja nettietikettisäännöt.
  2. Muista noudattaa tekijänoikeuslakia. Listalle ei saa lähettää viestejä, joiden kirjoittajalta ei ole saatu siihen lupaa, eikä listan viestejä saa julkisesti esittää kolmannelle taholle, ilman kirjoittajan lupaa. Myös kuvien julkaisemiseen tarvitaan kuvissa esiintyvien henkilöiden luvat.
  3. Poliittinen ja kaupallinen mainonta listan kautta on kiellettyä. Tapahtumista tiedottaminen listan kautta on sallittua.
  4. Kiinnitä huomiota otsikkoon. Sen tulee olla mahdollisimman informatiivinen. Mieti myös tarkkaan, kannattaako viestiä lähettää kaikille listalle kuuluville. Jos haluat lähettää usealle vastaanottajalle sähköpostia, käytä piilokopiota.
  5. Pelkästään hallitukselle tarkoitetut viestit voi lähettää osoitteeseen okahallitus (at) lists.tuni.fi.

LISTALLE LIITTYMINEN

Listalle liitetään kaikki jäsenmaksunsa maksaneet luokanopettajaopiskelijat. Jäsenmaksu maksetaan OKA ry:n tilille (FI31 5730 0820 8679 15) ja viestiksi kirjoitetaan oma yliopiston sähköpostiosoite. Maksamalla jäsenmaksun opiskelija sitoutuu samalla noudattamaan listan sääntöjä.

LISTALTA EROAMINEN JA POISTAMINEN

Jäsenyys ja samalla myös listalle kuuluminen päättyy tutkinnon suorittamiseen. Jäsenien tulee ilmoittaa valmistumisestaan listan ylläpitäjälle, hallituksen viestintävastaavalle. Listalta voi myös erota muusta syystä ilmoittamalla siitä listan ylläpitäjälle. Listalta voidaan määräajaksi erottaa toistuvasti listan sääntöjä rikkova henkilö.